St. Mary's Roman Catholic Church, Portglenone

Details

Site: St. Mary's Roman Catholic Church

Address

50 Ballymena Rd
Portglenone
Antrim
BT44 8BN